واحدهای ستادی

واحدهای ستادی

مدیریت املاک – بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح – اقدام به انجام کلیه معاملات ملکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی – ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری …