آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شامل دو مجموعه(پک)تبلیغاتی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما ، منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حق بهره برداری یکساله از سازه های تبلیغاتی شامل دو مجموعه (پک) تبلیغاتی سیما و منظر شهری خود را به شرح ذیل از طـریق مزایده عمومی به شرکت ها یا کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت واگذار نماید.

۱-    مزایده عمومی  واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه (پک) شماره یک به قیمت پایه کارشناسی ۲،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال و تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۱۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال.(شماره ۳/۰۱-۰۸-۹۷- س.م.ز)

۲-    مزایده عمومی  واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی  مجموعه (پک) شماره دو به قیمت پایه کارشناسی ۳،۰۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال وتضمین شرکت درمزایده به مبلغ ۱۵۲،۴۰۰،۰۰۰ریال.(شماره ۳/۰۲-۰۸-۹۷ – س.م.ز)

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مزایده ها

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

شهر اراک محل انجام ۲
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری محل توزیع اسناد مزایده ۳
پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار به مدت۱۰ روز زمان توزیع اسناد  مزایدها و دریافت پیشنهادات ۴
ضمانت نامه بانکی معتبر(نمونه فرایند ارجاع کاروبا اعتبارحداقل۳ماه) به نام سازمان سیما،منظر و فضای سبز یا فیش واریزی به حساب شماره ۵۶۰۴۴۶۷۲۶۱۷ بانک رسالت-شعبه شهید بهشتی اراک نوع تضمین شرکت در مزایده ۵
دبیرخانه سازمان سیما،منظرو فضای سبز شهری محل تحویل پیشنهادات ۶
روز سه شنبه مورخ ۶/۹/۹۷ راس ساعت ۱۴سالن جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری زمان ومحل بازگشایی پاکات ۷
حداکثریک هفته پس از بازگشایی پاکات تاریخ اعلام وابلاغ به برنده ۸
کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح حداقل صلاحیت شرکت در مزایده ۹
شرکت در مزایده  و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده۱۰آیین نامه مالی ) میباشد.سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد سپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد ۱۰

توضیحات:

کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشارآگهی به مدت ۱۰روز جهت دریافت اسنادو تحویل پیشنهادات خود به امورقراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی- منطقه یک – روبروی سازمان همیاری شهرداری ها مـراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۳-۳۳۱۳۲۰۲۰-۰۸۶ تماس حاصل نمایند.

                              سازمان سیما،منظروفضای سبز شهرداری اراک

روز چهارشنبه در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ در روز نامه عصر توسعه و هفته نامه آینه اشتغال چاپ می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر …

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : …