مناقصه و مزایده

آگهی فراخوان و شناسایی جذب سرمایه گذار

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ذیل در قالب سرمایه گذاری و مشارکت از طریق برگزاری فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح با مناسب ترین پیشنهاد اقدام نماید. عنوان فراخوان ها و مبلغ تضمین: احداث سرویس های بهداشتی در …

رستورانها

رستوران و فست فود وین

ابتدای خیابان دکتر شریعتی، خیابان شهدای شعبان، برج داریوش

رستورانها

رستوران پردیسان هتل پنج ستاره امیرکبیر

رستوران پردیسان در محیطی بسیار جذاب و دلنشین در دو طبقه، واقع در طبقات تحتانی هتل خاطره ای شیرین را به یادمان نقش خواهد بست.  

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه های عمومی واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته مناطق مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته ۱۱ منطقه تفکیکی خود را بصورت حجمی و به مدت یک سال بشرح ذیل و از طریق مناقصه به پیمانکاران واجدشرایط  واگذار نماید : ۱- واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته منطقه۱ بصورت حجمی …

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک

 شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۷ نسبت به واگذاری انجام امور ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید .   عنوان مناقصه ها و مبلغ تضمین ها: ۱-      واگذاری انجام امور تایپ و دبیرخانه شهرداری …

مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری ۱۰ باب از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس مصوبات هئیت مدیره سازمان نسبت به اجاره تعدادی از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک را  از طریق برگزاری مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. عنوان مزایده   مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری ۱۰ …

مناقصه و مزایده

آگهی تجدید مزایده عمومی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک براساس بند ۲ مصوبه هیات مدیره مورخ ۹۷/۱۰/۲۵در نظر دارد نسبت به واگذاری امور ذیل  به افراد واجد شرائط از طریق مزایده عمومی و به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مزایده و مبالغ تضمین ۱ –واگذاری حق بهره …