آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی  

سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به واگذاری تأمین خودرو از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید .

عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: واگذاری تأمین خودرو جهت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به صورت حجمی با برآوردی بالغ بر ۵/۱۵۳/۰۴۰/۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال(شماره مناقصه: ۰۱-۰۲-۹۸ م .م . ن )
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک
زمان توزیع  و تحویل اسناد پس از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به شماره حساب ۱۰۰۸۱۷۷۶۸۸۱۴ بانک شهر شعبه شهید بهشتی
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک و صرفاً تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان و محل بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه ۹۸/۲/۲۴- دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک  راس ساعت ۱۲– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده شرکت های حمل نقل درون شهری و برون شهری و موسسات کرایه اتومبیل دارای پروانه بهره برداری معتبر از مراجع ذیصلاح و شرکت های تعاونی مجاز
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده ۱۰ آئین نامه مالی می باشد . سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، مخدوش ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود – سایر شرائطی که در این آگهی قید نشده تابع مقررات و آئین نامه معاملاتی مورد عمل سازمان می باشد .

متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مزایده ؛ قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیر  الانتشار تحویل و جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مزایده می توانند صرفاً در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به آدرس : اراک – بلوار آیت اله اراکی – مقابل کارخانه ماشین سازی  – پایانه مسافربری مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۱۲۰۰۱۱ – ۰۸۶ تماس حاصل فرمایند.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک    

 روزپنج شنبه در تاریخ ۹۸/۲/۱۲ در روزنامه ابتکارو روزنامه استانی عطر یاس چاپ می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر …

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : …