آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۸ نسبت واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید .

عنوان مناقصه ها و مبلغ تضمین ها: ۱-       پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه یک شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر:

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (شماره مناقصه: ۱۰-۰۳-۹۸ م ن )

۲-       پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه دو شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر:

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ تضمین : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (شماره مناقصه: ۱۱-۰۳-۹۸ م ن )

۳-       پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه سه شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر:

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ تضمین : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (شماره مناقصه: ۱۲-۰۳-۹۸ م ن )

۴-       پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه چهار شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر:

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ تضمین : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (شماره مناقصه: ۱۳-۰۳-۹۸ م ن )

۵-       پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه پنج شهرداری اراک با اعتباری بالغ بر:

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و مبلغ تضمین : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (شماره مناقصه: ۱۴-۰۳-۹۸ م ن )

محل انجام کار                                                                              شهر اراک
محل توزیع اسناد مناقصه امور قرارداد های شهرداری مرکز
زمان توزیع  و تحویل اسناد پس از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۲ روز
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب ۱۰۰۹۷۳۳۳۳۳۳۸ بانک شهر شعبه شهید بهشتی
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری مرکز  و صرفا تا پایان ساعت اداری آخرین مهلت تحویل اسناد
زمان و محل بازگشایی پاکت ها روز چهار شنبه ۹۸/۳/۸- دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری  راس ساعت ۱۲– حضور شرکت کنندگان بلامانع است(ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.)
حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده شرکت های دارای  حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه
شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده ۱۰ آئین نامه مالی می باشد- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.لازم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت old pmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل،روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت ،کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد.

لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ۱۲ روز پس از تاریخ چاپ آگهی تحویل نمایند و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد –فاز ۲ شهرک شهید بهشتی شهرداری اراک مراجعه  و یا با شماره تلفن ۳-۳۳۱۳۶۰۹۱-۰۸۶ تماس حاصل فرمایند.

روز دوشنبه در تاریخ ۹۸/۲/۲۳در روزنامه هفت صبح و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر …

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : …