آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر اراک  را بصورت حجمی و به مدت یک سال بشرح ذیل و ازطریق مناقصه به پیمانکارواجدشرایط واگذار نماید

 واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته  در سطح کلانشهر اراک بصورت حجمی بابرآوردی بالغ بر  ۲۹،۵۳۱،۸۰۰،۰۰۰ریال (شماره ۰۱-۰۴-۹۸-س.م.ن )  

عنوان مناقصه

  مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه ۱،۴۷۷،۰۰۰،۰۰۰ریال می باشد  مبلغ  تضمین
شهر اراک محل انجام کار
امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری محل توزیع اسناد مناقصه
پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های  کثیر الانتشار به مدت ۱۰روز زمان توزیع اسنادمناقصه ها  و دریافت پیشنهادات
ضمانت نامه بانکی معتبر(نمونه فرایند ارجاع کاروبا اعتبارحداقل۳ماه)بنام سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهری به نمایندگی از شهرداری اراک یا فیش واریزی به حساب شماره ۱۰۰۸۳۳۵۵۸۴۳۹  بانک شهر-شعبه شهید بهشتی اراک نوع سپرده شرکت در مناقصه
دبیرخانه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری محل تحویل پیشنهادات
روز چهارشنبه مورخ  ۹۸/۵/۲راس ساعت ۱۵-  سالن جلسات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری زمان ومحل بازگشایی پاکات
حداکثریک هفته پس از بازگشایی پاکات تاریخ اعلام وابلاغ به برنده
کلیه شرکتها ی واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح حداقل صلاحیت شرکت کنندگان
شرکت در مناقصه  وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده ۱۰آیین نامه مالی ) میباشد .سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط قانونی، فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد

توضیحات:

کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت  ۱۰روز جهت دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات خود به امور  قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی-منطقه یکروبروی سازمان همیاری شهرداری ها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن ۲۳-۳۳۱۳۲۰۲۰  تماس حاصل نمایند.

                                سازمان سیما،منظروفضای سبز شهری شهرداری اراک

روز شنبه تاریخ ۹۸/۴/۲۲ در روزنامه اقتصاد ملی  و روزنامه استانی وقایع استان چاپ می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : …

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۸ نسبت واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه ها و مبلغ تضمین ها: ۱-       پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه یک …