«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

 عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز با اعتباری بالغ بر: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین : ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (شماره مناقصه ۱-۰۳-۹۸ م ن ت)

 

دریافت اسناد مناقصه ها دریافت اسناد مناقصه ازساعت ۱۰:۰۰روز پنج شنبه  ۹۸/۳/۲تا ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه
۹۸/۳/۸به مدت ۷روزصرفا”  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر می باشد .
آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه ها به مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه ها تا ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۲۰ /۰۳ /۱۳۹۸ می باشد .
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) با ۳ ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب ۱۰۰۹۷۳۳۳۳۳۳۸ بانک شهر شعبه شهید بهشتی یا فرم تایید شده مطالبات قطعی شده در شهرداری به میزان مبلغ تضمین
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل پاکت ضمانت نامه ها دبیرخانه شهرداری مرکز
زمان گشایش پاکت ها روز چهار شنبه ۹۸/۳/۲۲- دفتر معاون مالی و اقتصادی  راس ساعت ۱۲– حضور شرکت کنندگان بلامانع است ( همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در جلسه مناقصه الزامی است ) .
حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده شرکت های فعال در زمینه فروش کوره لاشه سوز
به پیشنهادات مبهم، مشروط ، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی یا فرم تایید شده مطالبات قطعی شده در شهرداری به میزان مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.

هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند . 

لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد –فاز ۲ شهرک شهید بهشتی شهرداری اراک مراجعه  و یا با شماره تلفن ۳-۳۳۱۳۶۰۹۱-۰۸۶ تماس حاصل فرمایند.

محمد کریم شفیعی

شهردار  اراک

روز شنبه در تاریخ ۹۸/۳/۴ در روزنامه
شاخه سبز چاپ می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر …

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک

شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ۹۸ نسبت واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه ها و مبلغ تضمین ها: ۱-       پیاده روسازی و بهسازی معابر در سطح منطقه یک …