آگهی مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری ۱۰ باب از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس مصوبات هئیت مدیره سازمان نسبت به اجاره تعدادی از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک را  از طریق برگزاری مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

عنوان مزایده   مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری ۱۰ باب  از مغازه های متعلق به سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک. (۹۷/۱۲/۱م.م.ز)
میزان سپرده شرکت در مزایده ۲۵ درصد قیمت پایه کارشناسی اجاره سالیانه
محل توزیع اسناد مزایده امور اداری سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک
زمان توزیع و تحویل اسناد پس از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز
نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی معتبر(فرآیند ارجاع کار)با ۳ ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک و یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک به شماره حساب ۱۰٫۴۶۵۵۷۲۶٫۳ بانک رسالت شعبه شهید بهشتی
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک
زمان و محل جلسه کمیسیون روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ راس ساعت ۱۲ در دفتر رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای اراک برگزار می گردد.حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون بلامانع است.
حداقل صلاحیت و رتبه شرکت کننده کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب یا مجوز فعالیت
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده ۱۰ آئین نامه مالی می باشد .سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه ، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود.

 

لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی در روزنامه های کثیر  الانتشار تحویل نمایند و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اموراداری سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک .واقع در کمربندی شمالی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۷۷۲۷۵۰-۰۸۶ تماس حاصل فرمایند.

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اراک

روز سه شنبه در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۴ در روزنامه مناقصه مزایده و هفته نامه نامه اراک چاپ می شود

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر …

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : …