آگهی تجدید فراخوان و شناسایی جذب سرمایه گذار

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به انجام پروژه ذیل در قالب سرمایه گذاری و مشارکت از طریق برگزاری فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح با مناسب ترین پیشنهاد اقدام نماید.

 عنوان فراخوان ها و مبلغ تضمین:

۱-احداث سرویس های بهداشتی در قالب غرفه های تجاری و فرهنگی در سطح شهربا برآوردی بالغ بر ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال- مبلغ تضمین : ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (شماره فرخوان سرمایه گذاری ۹۸/۰۲/۰۱ف.س.س)
۲–تکمیل و احداث پل عابر پیاده بلوار کربلا روبروی کوی کوثربا برآوردی بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۲ریال– مبلغ تضمین : ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( شماره فراخوان سرمایه گذاری ۹۸/۰۲/۰۲ ف.س.س )
محل انجام کار شهر اراک
محل توزیع اسناد فراخوان امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان توزیع و تحویل اسناد از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز
نحوه تسلیم سپرده شرکت در فراخوان ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار)یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان به شماره حساب ۷۰۱۸/۱۱/۶۰۴۲۹۶۲/۱ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه خیابان امام خمینی
تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل تحویل اسناد دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک
زمان و محل بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۵سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک راس ساعت ۱۴
شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده ۱۰ آئین نامه مالی می باشد- شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین نامه مالی مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.

لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد فراخوان پیشنهاد خود را از تاریخ چاپ آگهی به مدت ده روزتحویل نمایند و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای سازمان واقع در خیابان شهید بهشتی میدان هفت تیر مجتمع پاسارگاد طبقه اول سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک مراجعه، یا به سایت شهرداری اراک به آدرس www.Arak.irو یا با شماره تلفن ۳۴۲۲۰۱۷۵-۰۸۶ تماس حاصل فرمایند.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک

روز پنج شنبه در تاریخ۹۸/۲/۱۲ در روزنامه عصر اقتصاد و روزنامه استانی نوید چاپ می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک

 آگهی مناقصه  عمومی واگذاری حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته در سطح شهر مربوط به سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری و بهینه سازی سیما و منظر شهری  وتاسیسات وابسته درسطح شهر …

مناقصه و مزایده
آگهی تجدیدمناقصه عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال۹۸نسبت به واگذاری مورد ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید . عنوان مناقصه و مبلغ تضمین: خرید GCL(لایه ژئوسنتتیکی رسی)به متراژ ۶۰۰۰ مترمربع با برآوردی بالغ بر …

مناقصه و مزایده
«آگهی مناقصه‌ عمومی شهرداری اراک از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»

شهرداری اراک در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال۹۸ نسبت به خرید یک دستگاه کوره لاشه سوز جهت کشتارگاه صنعتی اراک از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.  عنوان مناقصه و مبلغ تضمین : …